De IQ-EQ Investment Giro Services

Bollen

Met 100 jaar ervaring in beleggingsadministraties biedt IQ-EQ, voorheen onder de naam ANT en SGG, de ideale combinatie van enerzijds bewezen ervaring en anderzijds innovatieve dienstverlening.

IQ-EQ erkent de mogelijkheden die IQ-EQ Investment Giro Services biedt in een steeds meer complexe omgeving waarbij men op zoek is naar een kostenefficiënte, transparante en online oplossing voor beleggers, die tevens voldoet aan het volledige, soms tegenstrijdige (identificatie en persoonscontrole versus privacy), toezichtskader.

Vooruitlopend op deze tendens heeft IQ-EQ grote investeringen gedaan in IT-systemen, web portalen, compliance en in de opbouw van een ervaren en kennisgedreven team.

Op basis van deze strategische keuzes kunt u, samen met onze bestaande klanten, bouwen op een vertrouwde en bewezen hoogwaardige dienstverlening.

​Kernwaarden:

 • Bewezen ervaren en altijd compliant;
 • Schaalbaar en toekomstbestendig;
 • Hands-on management;
 • Onafhankelijk van andere (concurrent) financiële dienstverleners zoals o.a. banken, verzekeraars of asset-managers;
 • Puur business to business. Geen eigen product portefeuille;
 • In-House expertise voor product & service ontwikkeling - Most Trusted Partnership.

​IQ-EQ werkt samen met IT en Fin Tech Companies om de Back-Office systemen van IQ-EQ te verbinden met API's en data-interfaces voor rapportage, risico-return analyses, portfoliomanagementtools en Robo Advisory.

Meer specifiek over de onderdelen van de aangeboden IQ-EQ Investment Giro Services:

Fiscale rapportage

 • Opstellen van de fiscale eindejaaropgave conform de Nederlandse belastingregels en deze beschikbaar maken in het beveiligde webportaal;
 • Opstellen van de fiscale eindejaargegevens ten behoeve van de levering van data aan de Nederlandse belastingdienst met inbegrip van de CRS.

Realtime communicatie

De IQ-EQ webportalen zijn volledig geintegreerd met de back-office systemen. Dit maakt de communicatie naar rekeninghouders voordelig, efficiënt en altijd up-to-date. Na een opdracht op de rekening wordt er automatisch een notificatie per e-mail naar de rekeninghouder verstuurd. De rekeninghouder kan in zijn webportaal de voortgang van de opdracht bekijken. Voorbeelden van opdrachten waarmee een melding wordt gemaakt zijn:

 • ​opening en activering van de rekening;
 • verwerking van storting op de rekening;
 • transactie uitgevoerd;
 • dividend betaald;
 • ​vermogensrapportage beschikbaar;
 • beschikbaar zijn van fiscaal eindejaar overzicht;
 • bevestiging van adreswijzigingen;
 • verandering in risicoprofiel;
 • verandering in periodieke storting of onttrekking;

CDD & Clienten Risico analyse

IQ-EQ biedt aanbieders CDD en cliëntenrisicoanalyse dienstverlening op basis van haar CDD beleid: 

 • 95% van de aanvragen voor het openen van een rekening via het IQ-EQ webportaal wordt direct geopend (werkdag);
 • IQ -EQ scant elke nieuwe klant met behulp van een database met > 100 wereldwijde sanctie lijsten;
 • Bestaande klanten worden dagelijks opnieuw gescand.

AML & SOW

Vaste tegenrekening: alle stortingen en onttrekkingen worden geregistreerd en verwerkt naar de vaste tegenrekening. Ter bescherming van de rekeninghouder is deze vaste tegenrekening alleen offline, na verhoogde verificatie, te wijzigen​.

Bewijsstukken van de herkomst van middelen (SOW) worden indien het IQ-EQ CDD beleid dit vereist, aanvullend opgevraagd.

Webportalen

Webportalen vormen het hart van de dienstverlening om een zeer gewaardeerde on-line beleggerservaring te creëren en vooral om vertrouwen en professionaliteit te tonen.

Rekening openen portaal

 • de openingsprocedure start vanaf een link op de bestaande website van uw bedrijf;
 • alle benodigde gegevens en documenten (via een upload) om compliant te zijn worden gevraagd; 
 • voor natuurlijke personen en voor bedrijven; 
 • creatie van een basiscontract en/of algemene voorwaarden in PDF;
 • PDF wordt weergegeven op het scherm en gestuurd per e-mail;
 • na on-line bevestiging voor akkoord wordt de rekening bij 95% van de aanvragen automatisch geopend;

Beveiligd web portaal voor uw cliënt

 • een investeerder met meer dan één giro rekening bij één aanbieder kan al zijn rekeningen met slechts één wachtwoord bekijken;
 • portefeuilleoverzicht;
 • naam van fonds, bedrag in de beleggingen, aantallen in fracties;
 • koers en huidige waarde per investering tegen slotkoers;
 • totale waarde; 
 • aan- en verkoopfuncties;
 • wijzigen cliënt gegevens (telefoon, adres, e-mail);
 • digitaal archief voor transacties, fiscale jaaropgave, rapporten en andere documenten.

​Front Office / Managers Portal

 • Geautoriseerde gebruikers kunnen een overzicht zien van alle rekeninghouders van een aanbieder en een account selecteren om de details per account in te zien;
 • Geautoriseerde gebruikers kunnen alleen kijken in het portaal van de rekeninghouder en zien dezelfde informatie als de rekeninghouder. 

STP rekening openen

Gemiddeld wordt 95% van de Girorekeningen automatisch geopend bij gebruik van het IQ-EQ webportaal.

Back-office diensten

De basis back-office diensten van de IQ-EQ Investment Giro Services zijn:

 • registratie van nieuwe deelnemers;
 • uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Raportage  (AML), Privacy (Global Data Protection);
 • onderhoud van de cliëntdata;
 • administratie van stortingen;
 • aggregeren van koop- en verkooporders;
 • doorgeven van orders aan Brokers, transfer agents of instellingen;
 • verwerken van de transacties;
 • verwerking van wijzigingen in modelportefeuilles;
 • uitvoeren van herbalanceringen;
 • administratie van de investeringen en reconciliatie;
 • verwerking van uitbetalingen van dividenden;
 • berekening en verrekening van beheer-, service- en andere kosten;
 • rapporteren over de beleggingen in de beleggingsportefeuille;
 • ​fiscale rapportage.

Systemen en data beveiliging

 • IQ-EQ maakt gebruik van een op maat ontwikkelde actuele versie van een toonaangevend en leading Girosysteem;
 • De basisversie van dit Girosysteem wordt ook gebruikt door banken, verzekeraars- en pensioenfondsen;
 • Op basis van API's ontwikkelt IQ-EQ White Label webportalen;
 • Het systeem maakt gebruik van interfaces voor data uitwisseling met cliëntsystemen zoals bijvoorbeeld voor CRM, grootboek of met brokers of banken voor order- en transactiegegevens;
 • De systemen zijn 'fit for purpose' compliant conform de huidige en toekomstige regelgeving, met inbegrip van MiFID II en de komende GDPR;
 • IQ-EQ gebruikt voor haar systemen een optimaal beveiligde en redundante Private Cloud Hosting infrastructuur. Op deze omgeving, inclusief de webportalen, vindt 24/7 monitoring en beheer plaats. Het beheer wordt verzorgd door de ICT-afdeling van het IQ-EQ hoofdkantoor in Luxemburg. De gegevens bevinden zich op twee locaties in Luxemburg.

Product Ontwikkeling

IQ-EQ Nederland is een gerenommeerd bedrijf en is meer dan 100 jaar betrokken bij co-creatie van nieuwe producten en diensten van haar klanten. Dit DNA bestaat ook in het huidige management en biedt een enorme toegevoegde waarde. De combinatie van deze in-huis kennis en de IQ-EQ Investment Giro Services maakt IQ-EQ een betrouwbare partner om de ambities van vermogensbeheerders, family offices, banken en verzekeraars binnen de EU te ondersteunen.

Eerste lijn contact

IQ-EQ kan de eerste lijn ondersteuning bieden voor vragen over het openen van een account, functies op de webportalen en de administratie. IQ-EQ zal klanten nooit adviseren over de producten die door de aanbieders worden aangeboden.

MIFID II Compliant

 • De IQ-EQ Investment Giro Services zijn volledig in overeenstemming met MiFID II; 
 • SGG rapporteert conform de standaard ' MiFID II Transaction Reporting ' aan de AFM;
 • Het systeem van IQ-EQ genereert een signaal bij een meer dan 10% daling (waterval) van de portefeuille;
 • ​Alle data voor het compliant rapporteren van vermogens overzichten inclusief o.a. de kosten worden berekend en geregistreerd in het systeem van IQ-EQ.

Regulatied by the AFM

Since 1999, IQ-EQ holds a license based on the Financial Supervision Act to receive orders pertaining to financial instruments from its clients (Account Holders), and to forward these to other investment companies. IQ-EQ is supervised by and is included in the registers of the AFM, the Dutch Financial Markets Authority. IQ-EQ has joined the Financial Services Complaints Authority (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), the ruling of which it does not accept as binding.

Most Trusted Partnership

IQ-EQ Investment Giro Services offers a Trusted Partnership, to advise our clients as a sounding board to strategize the existing company direction in the fields of:

 • Optimizing the actual operational efficiency
 • Lowering actual transaction and service costs for clients of banks
 • Efficient, but compliant onboarding of new investors and opening of account
 • CDD, MIFID II, GDPR, KYC and AML
 • Creating a higher investors experience
 • Understanding and implementation of changes in regulations and market developments
 • Realizing new product and new market ambitions
 • Our service and pricing model is based on the ability to provide this Trusted Partnership. If clients succeed in their ambitions, so will IQ-EQ

Segmenten

 • Individual Asset Managers

 • Family Offices

 • Fund Managers - Fund Platforms

 • Robo Adviser Services

 • Fin Tech start-ups

 • Charity - Foundations

 • Pension Funds

 • Banks and Insurers - Closed Books Service Books

 • Banks and Insurers - New product development

 • Real Estate Managers

 • Private Equity Managers

 • Cooperative Projects an Coöperatives

Onze segmenten

Wilt u weten wat wij uw organisatie aan toegevoegde waarde kunnen bieden?

Neem vandaag contact met ons op.

Contact