Wat is een Giro?

Gracht

Giro is een algemene benaming die wordt gebruikt voor een niet-bancaire, administratieve rekening waarop beleggingen en transacties worden geadministreerd.

Het woord Giro heeft in deze context zijn origine in Nederland. Giro wordt gebruikt in namen als: Beleggingsgiro, Beleggersgiro, Effectengiro, Investment Giro, Investor Giro en wordt ook gebruikt als synoniem voor participatie-, participant- of deelnemersregister, of in de betekenis van 'Bewaarinstelling'.

IQ-EQ Investment Giro Services

IQ-EQ verzorgt in Nederland Investment Giro Services voor verschillende juridische Giro structuren en voldoet aan alle wettelijke eisen en bepalingen. Samen met IQ-EQ bepaalt u als opdrachtgever welke Giro structuur het beste past bij uw product of dienst.

Onderdelen verduidelijkt

Regelgeving - Eisen - Toezicht

Een Giro kan in Nederland, maar ook in de EU worden aangeboden in verschillende juridische structuren. Per structuur gelden wettelijke vereisten en specifieke regels De verschillende structuren zijn:

 • Beleggersgiro gebaseerd op een 'bewaarinstelling' conform de Wft;
 • Aanhouden van effecten op naam van de Beleggingsonderneming door afscheiding van het vermogen gebaseerd op de Wge;
 • Participanten- of participatieregister gebaseerd op de Wft.

IQ-EQ kan al deze structuren bedienen en is volledig ‘compliant’ met regelgeving zoals:

 • Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft);
 • Markets In Financial Instruments Directive II (Mifid II);
 • Alternative Investments Fund Managers Directive (AIFMD);
 • Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities V (UCITS V).

Beleggingen

Beleggingen kunnen velerlei typen beleggingen zijn, zoals aandelen, beleggingsfondsen, ETF's, participaties in private equity, onroerend goed of collectieve projecten. 

Beleggingen pool

De geadministreerde beleggingen worden gezamenlijk gehouden in de vorm van een administratieve 'Beleggingen pool'. Deze beleggingen worden gehouden op een rekening op naam van een onafhankelijke stichting, beleggingsonderneming of beleggingsinstelling op een of meer bankdepots.Op deze manier wordt vermogensscheiding gerealiseerd ter bescherming van beleggers.

Beleggers

Beleggers, ook wel deelnemers genoemd, kunnen natuurlijke personen, publieke- of private instellingen of bedrijven zijn. 

Hieronder vindt u de uitleg over enkele typische Giro aspecten die ook gebruikt worden voor de IQ-EQ Investment Giro Services. 

Transactiedagen

Met de aanbieder van een product of dienst die een vorm van een Giro wil gebruiken stemt IQ-EQ een aantal vaste dagen af waarop transacties kunnen worden uitgevoerd. Dit kan variëren van een tot meerdere keren per maand. Naast de vaste transactiedagen kan de aanbieder met IQ-EQ afstemmen dat in speciale situaties een extra transactiedag kan plaatsvinden.

Soorten transacties

Op een Girorekening kunnen de volgende transacties worden uitgevoerd:

 • Aankopen in geld: aankopen in geld resulteren in (beleggings)posities in fracties tot 4 cijfers achter de komma;
 • Verkopen in geld, aantallen of percentages: verkopen kunnen in geld, maar ook in (delen) van posities of zelfs als percentage van de portefeuille plaatsvinden;
 • Omwisseling van posities: bijvoorbeeld van een fonds naar een ETF;
 • Omwisselen van model: bijvoorbeeld van defensief naar neutraal;
 • Herbalanceren van model;
 • Periodieke aan- of verkopen: rekeninghouders kunnen automatische periodieke stortingen of opnamen doen. In het geval van een storting kan het bedrag automatisch worden geïnvesteerd volgens een model. In het geval van een onttrekking wordt een pro-rato bedrag van de portefeuille verkocht;
 • Opbrengsten uit verkoop worden automatisch gebruikt voor aankopen (omwisseling of herbalanceren) of worden automatisch overgemaakt naar de tegenrekening van de rekeninghouder.

Wat kan er niet?

 • Er kunnen geen limieten worden gebruikt bij het invoeren van transacties;
 • Geen short selling;
 • Geen aankopen op marge.

Transactieuitvoering en prijs

 • Op een vast tijdstip, op de zogenaamde cut-off-time, worden alle aankoop- en verkooptransacties van alle rekeninghouders van één aanbieder bij elkaar opgeteld; 
 • Na de cut-off-time kunnen de transactieorders niet worden gewijzigd of worden geannuleerd; 
 • Aan- en verkooporders van rekeninghouders in dezelfde belegging worden gesaldeerd. Het resterende aantal of bedrag wordt op de markt gehandeld als één totaalorder. Deze totaalorder wordt gestuurd naar de broker / depotbank om te worden uitgevoerd op een gereguleerde beurs in overeenstemming met de instructies en het beste executiebeleid van de aanbieder. Een niet-beursgenoteerde investering, bijvoorbeeld een beleggingsfonds of een coöperatief project, wordt aangeboden als één totaalorder, bijvoorbeeld aan de transfer agent of administrateur van dat beleggingsfonds, of de beheerder van het coöperatieve project;  
 • De prijs waartegen een order wordt uitgevoerd, wordt niet bepaald door IQ-EQ. IQ-EQ treedt niet op als tegenpartij. Prijzen komen tot stand op een gereguleerde beurs of door het beleggingsfonds of een coöperatief project op basis van de NAV;
 • Op basis van de verhandelde prijs of de NAV worden de transacties verwerkt op de Giro van de belegger; 
 • IQ-EQ heeft geen handelspositie en is geen tegenpartij van de orders van de rekeninghouders. IQ-EQ kan een rekening, de zogenaamde processorrekening hebben, waar het de administratieve afrondingsposities houdt. 

Reconciliatie

IQ-EQ heeft de taak om te controleren of het totaal van alle geadministreerde beleggingen op de Girorekening van alle beleggers gezamelijk gelijk is aan de totale beleggingspositie van de 'Beleggings pool' die in bewaring wordt gehouden op de rekening (en) bij de depot Bank(en) of beleggingsfondsinstellingen. Deze taak wordt reconciliatie genoemd.

Web portalen

De IQ-EQ Web portalen vormen de basis voor het kunnen bieden van professionele en efficiënte Investment Giro Services en zijn daarom een standaard onderdeel bij IQ-EQ.

In de IQ-EQ Web portalen vindt de rekeninghouder alle relevante financiële informatie waaronder een portefeuilleoverzicht, een transactieoverzicht, zijn persoonlijke gegevens en diverse (fiscale) rapportages​​. 

Een rekeninghouder meldt zich aan via de speciale registratiemodule. Hier dient de rekeninghouder alle verplichte persoonlijke informatie te verstrekken om een rekening te openen. Te denken valt aan naam-, adres- en woonplaatsgegevens, maar ook zaken als een kopie paspoort.

Belangrijke documenten zoals stortings- en aflossingsverklaringen, transactienota's, bevestiging van adreswijzigingen, kwartaalverslagen en fiscale jaarrekeningen worden ook via het webportaal beschikbaar gesteld. Zodra een document beschikbaar is zal de rekeninghouder een notificatie per e-mail ontvangen.

Aanzienlijk lagere transactiekosten

Gelijktijdige transacties van meerdere rekeninghouders van één opdrachtgever worden cumulatief uitgevoerd. Externe transactiekosten worden dus slechts eenmalig in rekening gebracht. Vervolgens splitst IQ-EQ Giro deze order administratief uit over de rekeninghouders. 

​Voorbeeld

De transactiekosten bij de XYZ Bank zijn 0,10% over het transactiebedrag met een minimum van € 9 en maximum van € 75​. We stellen dat via IQ-EQ Giro 75 rekeninghouders gezamenlijk beleggen, ieder voor een bedrag van € 10.000. De kosten bij XYZ bank zouden dan uitkomen op € 10.000 x 0.10% = € 10 per rekeninghouder. Voor de 75 rekeninghouders gezamenlijk zouden de kosten € 750 bedragen.

Via IQ-EQ Giro zijn de externe transactiekosten € 75 (maximum). Via IQ-EQ Giro valt een forse besparing op de transactiekosten te realiseren. IQ-EQ Giro rekent daarnaast nog wel haar kosten, maar het voordeel zal aanzienlijk zijn. 

IQ-EQ Giro realiseert op die manier een groot kostenvoordeel in het geval van aan- en verkoop van relatief kleine beleggingsbedragen voor een groot aantal rekeninghouders. Hierdoor zijn transactiekosten niet langer een belemmering voor:

 • herbalanceren;
 • de fasering van aan-​ en verkopen; 
 • verdeling in modelportefeuilles over relatief kleine depots.

Geen servicekosten direct van de bank

Depotbanken brengen vaak servicekosten in rekening bij uw klanten. In de structuur met de IQ-EQ Giro worden alle beleggingen van uw klanten samen op één enkele rekening bij de depotbank aangehouden. Het gevolg: uw klanten betalen aan de depotbank geen servicekosten meer!

(Ter extra bescherming worden alleen alle beleggingen van uw klanten gezamenlijk aangehouden. Er vindt geen vermenging plaats met andere opdrachtgevers van de IQ-EQ Giro.)

Welke Beleggingen?

De juridische structuur van de Giro bepaalt welke soort beleggingen er kunnen worden geadministreerd. Hiertoe behoren o.a. Beleggingsfondsen. ETF's, beursgenoteerde aandelen, private equity, vastgoed, etc.

Wilt u weten wat wij uw organisatie aan toegevoegde waarde kunnen bieden?

Neem vandaag contact met ons op.

Contact