Productsegmenten

Amsterdam Fietsen

Een Giro wordt ingezet voor vele financiële producten in Nederland. Maar ook in de EU. Voorbeelden van producten waar een Giro wordt gebruikt:

 • efficiënt individueel vermogensbeheer met modelportefeuilles;
 • participatieregister van beleggingsfondsen;
 • opbouwen van vermogen door het periodiek investeren van kleine bedragen in box 1, box 3 en voor aanvullend pensioen;
 • periodiek opnemen van vermogen via een direct ingaande lijfrente - 'doorbeleggen';
 • voor administreren van beleggingen in private equity en vastgoed;
 • participatieregister van windmolen- of zonenergie parken;
 • DC pensioenrekening;
 • afllossing beleggingshypotheek.

Professionele marktpartijen

Een Giro is een alternatief voor een rekening bij een broker of een bank en wordt o.a. gebruikt door vermogensbeheerders, beleggingsfondsen, DC pensioenfondsen, PPI's, banken en verzekeraars. Hieronder leest u waarom welke professionele marktpartijen gebruik maken, en kunnen maken, van de IQ-EQ Investments Giro Services.

Vermogensbeheerders

Vermogensbeheerders hebben alternatieven voor een dure en inefficiënte tripartite structuur met een depotbank of broker. 

 • Zelf effecten bewaren conform de Wge en het opzetten van een Stichting Bewaarinstelling voor het administreren van de gelden t.b.v. van beleggingen van haar cliënten; 
 • Gebruikmaking van een Wft Bewaarinstelling voor het administreren van effecten en gelden van de cliënten;
 • Een combinatie van de twee bovenstaande mogelijkheden.

IQ-EQ Investment Giro Services biedt alle benodigde diensten en vergunningen voor het realiseren van bovenstaande alternatieven. Samen met de vermogensbeheerder bepalen wij welke vorm het beste past bij zijn profiel en ambitie.

Voor vermogensbeheerders bieden en realiseren wij:

 • meer dan 50%  lagere transactiekosten; 
 • efficiënt gebruik van modelportefeuilles en herbalanceren;
 • kopen in bedragen, verkopen in bedragen en aantallen in fracties; 
 • periodieke aan- en verkopen;
 • full-service back-office activiteiten; 
 • webportalen ook voor het openen van een rekening;
 • uitbesteden van Wwft, Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML-Raportage (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving. 

Family Offices

Family Offices hebben alternatieven voor een dure en inefficiënte tripartite structuur met een depotbank of broker. 

 • Zelf effecten bewaren conform de Wge en het opzetten van een Stichting Bewaarinstelling voor het administreren van de gelden t.b.v. van beleggingen van haar cliënten; 
 • Gebruikmaking van een Wft Bewaarinstelling voor het administreren van effecten en gelden van de cliënten;
 • Een combinatie van de twee bovenstaande mogelijkheden.

IQ-EQ Investment Giro Services biedt alle benodigde diensten en vergunningen voor het realiseren van bovenstaande alternatieven. Samen met u en uw vermogensbeheerder bepalen wij welke vorm het beste past bij uw dienst, profiel en ambitie.

 Voor Family Offices bieden en realiseren wij:

 • aparte rekeningen voor verschillende beleggingssectoren, thema's, landen en valuta's;
 • meer dan 50% lagere transactiekosten;
 • efficiënt gebruik van modelportefeuilles en herbalanceren;
 • aparte rekeningen voor familieleden of bijvoorbeeld goede doelen;
 • kopen in bedragen, verkopen in bedragen en aantallen in fracties; 
 • periodieke aan- en verkopen;
 • full-service backoffice activiteiten uitbesteden;
 • webportalen ook voor het openen van een rekening;
 • uitbesteden van , Wwft, Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportage  (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving.

Beleggingsfondsen - Fondsen Platforms

Voor het opzetten van een platform voor de directe distributie van uw fondsen of het samen opzetten van een distributieplatform met bevriende fondshuizen biedt IQ-EQ  een 'Plug and Play' oplossing. Met de IQ-EQ Investment Giro Services ondersteunen wij uw ambities.

 • Webportaal voor eigen fondsen of 'Supermarkt' met o.a het openen van een rekening, kopen, verkopen, switchen;
 • API beschikbaar met onze back-office systemen;
 • Voor execution-only maar ook voor vermogensbeheer producten;
 • ​Voor Box3, maar ook voor Box1 (banksparen), opbouwend en lijfrente uitkerend - doorbeleggen;
 • Full-service backoffice activiteiten;
 • Uitbesteden van Wwft, Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportage (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving;
 • Maken van producten met model portfolios met uw fondsen en geselecteerde fondsen van andere fondshuizen;
 • Exclusief portaal voor 'Members Only'; Portal voor best-of-class, speciale beleggingscategorieën of sector;

Pensioenfondsen

IQ-EQ ondersteunt ook de ambities van pensioenfondsen.

Het pensioenstelsel hervormt zich van een zogenoemd Defined Benefit ('DB') naar een Defined Contribution ('DC') stelsel. Steeds meer pensioenfondsen willen hun deelnemers een DC rekening aanbieden. Op een DC rekening bouwt een deelnemer een individuele pensioenpot op, waarbij hij binnen de mogelijkheden en voorwaarden die het pensioenfonds stelt kan beleggen in meerdere ETF's of Beleggingsfondsen. IQ-EQ  biedt een full-service oplossing voor pensioenfondsen die gebruik willen maken van de efficiency van uitbesteding:

 • Full-service backoffice voor de administratie van de beleggingen op de individuele rekeningen;
 • Periodiek beleggen van de gestorte pensioenpremie;
 • Zowel voor execution-only als beheerproducten;
 • Model portefeuilles en herbalanceren;
 • Life cycles;
 • Alleen beleggen in een door het pensioenfonds aangeboden selectie van fondsen;
 • Afhandeling van de aan- en verkoop in de fondsen, geldverkeer en de reconciliatie;
 • Webportaal met het overzicht van de beleggingen, waarde, rendement en transacties; 
 • API's met het back-office systeem van IQ-EQ; 
 • Interfaces met uw pensioenadministratiesysteem en met derde partijen; 
 • Import en export van data.

Banken en Verzekeraars - Closed Books Services

Door de jaren heen hebben banken en verzekeraars vele beleggingsproducten ontwikkeld op basis van een vorm van een Giro. De meeste van die producten zijn inmiddels 'closed books' omdat ze niet meer open staan voor nieuwe cliënten. De bestaande cliënten moeten, tot de laatste rekening gesloten is, nog worden bediend op veelal sterk veroudere systemen.

IQ-EQ is sinds meer dan 100 jaar betrokken bij het medecreëren van producten voor haar opdrachtgevers. De afgelopen tien jaar is IQ-EQ ook actief betrokken bij het servicen van hun closed books.

De combinatie van deze ervaring en de IQ-EQ Investment Giro Services maakt IQ-EQ een Most Trusted Partner voor het overnemen van de operations van deze closed books. IQ-EQ biedt geen eigen producten aan de eindconsument. Er ontstaat mede daardoor nooit een conflict-of-interest met onze opdrachtgevers.

 • 'Plug and Play' basis Back-Office operations voor beleggingsadministraties;
 • Afhandeling van transacties, geldstromen en reconciliatie;
 • Datamigratie faciliteiten;
 • Interface faciliteiten met systemen van bank of verzekeraar;
 • Fiscale jaaropgave en renseignering;
 • White-label webportaal voor het publiceren van o.a. de beleggingen, rendementen, transactie afschriften;
 • Functies op het webportaal voor o.a. het opgeven van orders en wijzigen van cliëntgegevens;
 • Digitaal documentenarchief in de 'mijn XYZ Portal';
 • Compliant voor  Wwft, CRS, Fatca, MIFID II en GDPR;
 • Inclusief CDD, KYC en AML-Rapportage;
 • Front-office eerstelijn ondersteuning.

Banken en verzekeraars - Ontwikkeling nieuwe producten

IQ-EQ is sinds meer dan 100 jaar betrokken bij het mede creëren van beleggingsproducten voor haar opdrachtgevers. De combinatie van deze ervaring en de IQ-EQ Investment Giro Services maakt IQ-EQ een Most Trusted Partner voor het mede ontwikkelen van nieuwe producten. IQ-EQ biedt geen eigen producten aan de eindconsument.  Er ontstaat mede hierdoor nooit een conflict-of-interest met onze opdrachtgevers.

 • Plug en Play basis BackOffice operations voor beleggingsadministraties;
 • Afhandeling van transacties, geldstromen en reconciliatie;
 • API's beschikbaar;
 • Interface faciliteiten met systemen van bank of verzekeraar;
 • Fiscale jaaropgave en renseignering;
 • White-label webportaal voor het publiceren van de beleggingen, rendementen, transactie afschriften;
 • Functies op het webportaal voor o.a. het opgeven van orders en wijzigen van cliëntgegevens;
 • Digitaal documentenarchief in de 'mijn XYZ Portal';
 • Compliant voor, Wwft,  CRS, Fatca, MIFID II rapportage en GDPR;
 • Inclusief CDD, KYC en AML Rapportage;
 • Front-Office eerstelijn ondersteuning.

Fin Tech start ups

Als Fin Tech start-up wilt u zich volledig richten op uw kerncompetentie. Met de Fin Tech die IQ-EQ voor haar IQ-EQ Investments Giro Services inzet ondersteunen wij uw ambitie.

 • 'Plug and Play' on-line asset management platform;
 • Lage investering en korte doorlooptijd;
 • Webportalen inclusief voor het openen van rekening, aan- en verkopen, wijzigen van cliëntgegevens;
 • API's beschikbaar met SGG back-office systeem;
 • Interfaces voor importeren en exporteren van data;
 • Full service Back Office operations;
 • Uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportge  (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving;
 • Efficiency in het gebruik van modelportefeuilles.a

Robo Advies Services

Als Robo Advisor wilt u zich volledig richten op uw kerncompetentie. Met de Fin-Tech die IQ-EQ voor haar IQ-EQ Investments Giro Services inzet ondersteunen wij uw ambitie.

 • 'Plug and Play' on-line Beleggingsplatform;
 • Lage investering en korte doorlooptijd;
 • Webportalen inclusief voor het openen van rekening, aan- en verkopen, wijzigen van cliëntgegevens;
 • API's beschikbaar met SGG back-office systeem;
 • Interfaces voor importeren en exporteren van data;
 • Full service Back Office operations;
 • Uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportage (AML)  Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving;
 • Efficiency in het gebruik van modelportefeuilles.

Private Equity

Aanbieders van Private Equity projecten administreren vaak het eerste project tot 50 investeerders intern. Voorbij dat aantal ontstaat vaak de wens of de noodzaak om de administratie van de beleggingen en de communicatie naar de investeerders te professionaliseren. IQ-EQ ondersteunt deze ambities.

 • Full service back-office operations;
 • Uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportage (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving;
 • Communicatie via het web portaal;
 • Webportaal voor overzicht beleggingen, waarde, transacties;
 • Automatisch openen van een rekening via het web portaal;
 • Lage opstartkosten en korte doorlooptijd.

Coöperatieve projecten en Coöperaties

Coöperatieve projecten, zoals bijvoorbeeld zon- of windenergieprojecten,  of Coöperaties  administreren vaak het eerste project tot 50 investeerders intern. Voorbij dat aantal ontstaat vaak de wens of de noodzaak om de administratie van de beleggingen en de communicatie naar de investeerders te professionaliseren. IQ-EQ ondersteunt deze ambities.

 • Full service back-office operations;
 • Uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportage  (AML), Privacy (Global Data Protection);
 • Communicatie via het webportaal;
 • Webportaal voor overzicht beleggingen, waarde, transacties;
 • Automatisch openen van een rekening via het webportaal;
 • Lage opstartkosten en korte doorlooptijd.

Vastgoed Managers

Aanbieders van Vastgoedprojecten administreren vaak het eerste project tot 50 investeerders intern. Voorbij dat aantal ontstaat vaak de wens of de noodzaak om de administratie van de beleggingen en de communicatie naar de investeerders te professionaliseren. IQ-EQ ondersteunt deze ambities.

 • Full service back-office operations;
 • Uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportage  (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving;
 • Communicatie via het webportaal;
 • Webportaal voor overzicht beleggingen, waarde, transacties;
 • Automatisch openen van een rekening via het web portaal;
 • Lage opstartkosten en korte doorlooptijd.

Goede Doelen Beheerders

Beheerders van 'Goede Doelen' Stichtingen willen meer grip op de bestedingen van hun donaties. De toegezegde middelen blijven daardoor langer en door de lage rente niet renderend op de rekening staan. Beheerders willen de gelden blijven beleggen, bij voorkeur op een aparte rekening ten behoeve van dat goede doel. Omdat het hier gaat om relatief kleine bedragen zijn de kosten voor het beheer en de transactiekosten hoog. Beheerders en Goede Doelen Stichtingen zoeken samen een efficiënte oplossing tegen relatief lage kosten. IQ-EQ kan deze ambities ondersteunen.

 • aparte rekeningen per goed doel;
 • meer dan 50% lagere transactiekosten;
 • efficiënt gebruik van modelportefeuilles en herbalanceren;
 • kopen in bedragen, verkopen in bedragen en aantallen in fracties;
 • periodiek aan- en verkopen;
 • full-service backoffice activiteiten;
 • webportalen inclusief voor het openen van een rekening;
 • Uitbesteden van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), AML Rapportages (AML), Privacy (Global Data Protection) en andere regelgeving;

IQ-EQ kan services aan Goede Doelen Stichtingen aanbieden via een vergunninghoudende beleggingsonderneming zoals een Vermogensbeheerder.

Vermogensbeheerders hebben alternatieven voor een dure en inefficiënte tripartite structuur met een depotbank of broker. 

 • Zelf effecten bewaren conform de Wge en het opzetten van een Stichting Bewaarinstelling voor het administreren van de gelden t.b.v. van beleggingen van haar cliënten; 
 • Het gebruik maken van een Wft Bewaarinstelling voor het administreren van effecten en gelden van de cliënten;
 • Een combinatie van de twee bovenstaande mogelijkheden.

IQ-EQ Investment Giro Services biedt alle benodigde diensten en vergunningen voor het realiseren van bovenstaande alternatieven. Samen met de vermogensbeheerder bepalen wij welke vorm het beste past bij zijn dienst, profiel en ambitie.

Services

 • Full Back-office operations

 • Web Portals and API's

 • Communication Output

 • Regulatied by the AFM

 • CDD & Client Risk analyses

 • AML & SOW

 • Account opening - Automatically using web portal

 • Tax Reporting

 • Systems and Data Security

 • Product Development

 • First-line support

 • MIFID II Compliant

 • Most Trusted Partnership

Onze services

Wilt u weten wat wij uw organisatie aan toegevoegde waarde kunnen bieden?

Neem vandaag contact met ons op.

Contact