Insight

Wat is een Giro?

Kinderdijk Molens

GIRO in de betekenis van wielrennen in Italië en de oude giro-overschrijvingen wordt wel begrepen. Maar wat is de betekenis van 'een Giro' als deze wordt gebruikt in de context van het administreren van beleggingen? Dit artikel geeft het antwoord.

Wat is een Giro?

Het woord Giro heeft in de context van het administreren van beleggingen zijn origine in Nederland.

De naam Giro wordt gebruikt in namen als: Beleggingsgiro, Beleggersgiro, Effectengiro en in het engels Investment Giro. De naam Giro wordt ook gebruikt voor het duiden van een participatie-, participant- of deelnemersregister. Ook in de betekenis van een 'Bewaarinstelling' wordt de naam Giro in de markt gebruikt. Het wordt nog verwarrender dat de naam Giro gebruiikt wordt door een marktpartij uit Nederland die niet acteert als een Giro, maar als Broker.

In de voorgaande alinea wordt de naam 'Giro' gebruikt voor verschillende juridische structuren Voor iedere juridische structuur gelden echter andere voorwaarden of eisen. Hierdoor onstaan er in de markt bij zowel financiële instellingen, adviseurs, medewerkers bij de AFM en bij dienstverleners zoals IQ-EQ veel verwarring bij het ontwikkelen van nieuwe producten, geven van advies en afgeven van voorstellen.

Het is voor iedere partij zonde van de kostbare tijd als er op basis van een verkeerde interpretatie van een Girostructuur een beslissing gemaakt wordt. Daarom de volgende definitie voor een Giro in de context van administreren van beleggingen:

De naam Giro is een algemene benaming die wordt gebruikt voor een niet-bancaire, administratieve rekening waarop beleggingen en transacties worden geadministreerd.

Een Giro kan in Nederland, maar ook in de EU, worden aangboden op basis van verschillende juridische structuren. Per structuur gelden wettelijke vereisten en specifieke regels  De verschillende structuren zijn;

  • Beleggersgiro, Beleggingsgiro, Effectengiro gebaseerd op een bewaarinstelling conform de Wft;  
  • Aanhouden van effecten op naam van de Beleggingsonderneming met afscheiding van vermogen gebaseerd op de Wge;
  • Participanten- participaties en deelnemerregister gebasseerd op de Wft.

IQ-EQ Investment Giro Services

IQ-EQ Nederland is in de positie dat zij alle genoemde vormen van een Giro kan servicen en voldoet aan alle daarvoor gestelde wettelijke eisen, als enige niet-bancaire financiële instelling in Nederland. Als naam voor haar dienstverlening voor het administreren van beleggingen op een niet-bancaire rekening hanteert zij:  IQ-EQ Investment Giro Services.