Goede Doelen

Ontstaansredenen Stichting IQ EQ Goede Doelen

De oprichting van de Stichting IQ EQ Goede Doelen is door verschillende medewerkers van IQ EQ Netherlands N.V. geïnitieerd met het doel om invulling te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van IQ EQ Nederland en haar medewerkers.

IQ EQ Nederland N.V. (IQ EQ) is een grote financiële dienstverlener in Amsterdam Zuidoost met ongeveer 200 medewerkers met uiteenlopende nationaliteiten.

Hetgeen de medewerkers bindt, is het besef dat we niet alleen op de wereld zijn en dat IQ EQ en haar medewerkers in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen respect moeten hebben voor zowel people als planeet, onder het realiseren van gezonde profits (de triple P-benadering). Medewerkers zal de mogelijkheid geboden worden om hun tijd, geld en expertises ter beschikking stellen in het kader van het ondersteunen van Goede Doelen.

IQ EQ zal haar bijdrage leveren door medewerkers een aantal uur per jaar op haar kosten in de gelegenheid stellen activiteiten te verrichten om Goede Doelen te ondersteunen en ook door hiervoor geld ter beschikking te stellen aan de Stichting IQ EQ Goede Doelen.